Józef Ignacy patron szkoly circleJózef Ignacy Kraszewski - patronem milanowskiej szkoły: Od kilku dni Szkoła Podstawowa w Milanowie ma już swojego patrona. Jest nim niekwestionowany autorytet literacki, pasjonat sztuki, wielki Polak i działacz społeczny Józef Ignacy Kraszewski.

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 18 października i połączona była z jubileuszem 90-lecia placówki. Obchody rozpoczęła Msza Święta odprawiona w miejscowym kościele. Następnie wszyscy zebrani udali się do szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego Dyrektor Szkoły Michał Smoleń powitał uczniów, grono pedagogiczne, rodziców, a także zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, przedstawiciele kuratorium i Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, dyrektorzy sąsiednich szkół, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, byli dyrektorzy, absolwenci i darczyńcy. Doniosłym momentem uroczystości było odczytanie przez Wójta Gminy Milanów Pana Pawła Krępskiego aktu nadania szkole imienia. Następnie przedstawiciele uczniów, rodziców i nauczycieli oraz sponsorzy i przyjaciele szkoły, którzy swoją hojnością przyczynili się do ufundowania sztandaru, wbili pamiątkowe gwoździe w jego drzewce.Proboszcz milanowskiej parafii ksiądz Sławomir Matejek poświęcił i pobłogosławił sztandar, zaś przedstawiciele Rady Rodziców w imieniu wszystkich fundatorów na ręce Dyrektora Szkoły wręczyli całej społeczności szkolnej ten symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Po prezentacji sztandaru wybrani uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie. Przyrzekli dbać o honor i dobre imię szkoły, wypełniać rzetelnie obowiązki ucznia, wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności dla własnego dobra i dobra naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej, kształcić w sobie cechy, które posiadał patron.Następnie głos zabrali zaproszeni goście, m. in.: Pan Piotr Szczepanik- wicekurator Oświaty w Lublinie, Pan Radosław Plandowski – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Filia w Białej Podlaskiej, Pan Przemysław Głowacki - przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Pan Artur Jaszczuk – wicestarosta parczewski, absolwent szkoły, Pan Paweł Krępski - Wójt Gminy Milanów, absolwent szkoły, Pan Arkadiusz Grochot - scenarzysta, pisarz, dramaturg, absolwent szkoły, Panie Dorota Demianiuk i Mariola Jeruzalska - pracownice Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Wszyscy przekazali gratulacje z okazji tak doniosłego wydarzenia wraz z życzeniami sukcesów w pracy dydaktyczno- wychowawczej. Aby ułatwić ,,podróż sentymentalną” w przeszłość, przygotowano liczne ekspozycje, wystawy zdjęć, kroniki szkolne. Iluż wzruszeń dostarczyło przekładanie kart starych ksiąg, oglądanie zdjęć koleżanek i kolegów z klasy. Do refleksji o tych pięknych chwilach, które minęły skłoniło też wystąpienie jednej z najstarszych absolwentek szkoły Pani Zdzisławy Oleszczuk . Przykuła ona uwagę odbiorców, opowiadając niezwykle barwnie i z poczuciem humoru krótką historię naszej szkoły. Z łezką w oku wspominała swoje szkolne lata, dawnych nauczycieli, kolegów, ławki z otworem na kałamarz, a przede wszystkim ciepłą atmosferę przepojoną życzliwością i wzajemnym szacunkiem panującym w szkole. Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów i rodziców pod kierunkiem polonistek- Marzeny Zawiszy i Magdaleny Siuciak. Były to sceny z życia i dzieł Kraszewskiego, m.in. ze „Starej baśni”, „Ulany”, „Kwiatu paproci”, „Chaty za wsią”. Na zakończenie wszyscy zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć tych, którzy tworzyli historię szkoły, a których nie ma już wśród nas. Uroczystość zapewne zapadnie na długo w pamięci wszystkich przybyłych, a przede wszystkim uczniów, którzy będą z dumą i szacunkiem uczyć się w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Milanowie. Dyrektor, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie składają serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom za bezinteresowną pomoc i wsparcie finansowe obchodów nadania szkole imienia i 90-lecia istnienia placówki. Życzymy wielu sukcesów i powodzenia w realizacji życiowych zamierzeń.