Inwestycje w Gminie Milanów

img 2 

 

 Remont drogi w Radczu

 

img (1) 

 

 Wymiana oświetlenia ulicznego 

 

 img 1

 

 Utwardzanie dróg gminnych destruktem asfaltowym

 

  img (1) Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Milanowie

img (5) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Milanowie

img (6)  Modernizacja stacji uzdatniania wody 

img (4) Modernizacja drogi gminnej w Cichostowie

img (33)Remont drogi w Rudnie Trzecim

 img1 (159) Remont Stadionu Sportowego w Milanowie

Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków

Budowa Orlika w Milanowie Budowa Orlika w Milanowie

Budowa drogi gminnej w kostrach Budowa drogi gminnej w Mogiłkach

Remont świetlicy wiejskiej w Cichostowie Remont świetlicy wiejskiej w Cichostowie

Odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Milanowie Odwodnienie budynku Zespołu Szkół w Milanowie

Budowa drogi w Radczu Budowa drogi w Radczu

Budowa placu zabaw w miejscowości Radcze Budowa placu zabaw w miejscowości Radcze

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie

Utworzenie palcu zabaw w Kostrach Utworzenie palcu zabaw w Kostrach

Remont świetlicy wiejskiej w Rudnie Remont świetlicy wiejskiej w Rudnie

Budowa placu zabaw w Milanowie Budowa placu zabaw w Milanowie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy GOK

Budowa chodnika w Miejscowości Kostry Budowa chodnika w Miejscowości Kostry

Budowa chodnika w Radczu Budowa chodnika w Radczu

Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie etap drugi Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie - etap II

Budowa hali sportowej w Milanowie Budowa hali sportowej w Milanowie

Budowa placu zabaw w Cichostowie Budowa placu zabaw w Cichostowie

Remont świetlicy wiejskiej w Kopinie Remont świetlicy wiejskiej w Kopinie

Budowa drogi powiatowej w Kopinie Budowa drogi powiatowej w Kopinie

Montaż instalacji solarnych Montaż instalacji solarnych

Budowa drogi w Czeberakach Budowa drogi w Czeberakach

Budowa drugiego etapu kanalizacji Budowa II etapu kanalizacji

Remont drogi wojewódzkiej w Rudnie Remont drogi wojewódzkiej Rudnie

Budowa drogi gminnej w Milanowie Budowa drogi gminnej w Milanowie

Modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych Modernizacja kotłowni w Szkołach Podstawowych

Montaż instalacji fotowoltaicznych Montaż instalacji fotowoltaicznych

Przebudowa ulicy Leśnej w Milanowie Przebudowa ulicy Leśnej w Milanowie

Przebudowa skrzyżowania w Cichostowie Przebudowa skrzyżowania w Cichostowie

Budowa drogi kopina-kostry Budowa drogi kopina-kostry

Budowa orlika w Rudnie Budowa orlika w Rudnie

Remont świetlicy wiejskiej w Czeberakach Remont świetlicy wiejskiej w Czeberakach

Rekultywacja wysypiska odpadów w Cichostowie Rekultywacja wysypiska odpadów w Cichostowie

Zakup czterech nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych Zakup czterech nowych samochodów ratowniczo–gaśniczych

Modernizacja drogi gminnej w Milanowie Modernizacja drogi gminnej w Milanowie

Remont zabytkowego budynku w Czeberakch Remont zabytkowego budynku w Czeberakch

Budowa drogi wojewódzkiej w Rudnie Budowa drogi wojewódzkiej w Rudnie

Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym Zakup ciągnika rolniczego wraz z wozem asenizacyjnym

Budowa wodociągu w Rudzieńcu Budowa wodociągu w Rudzieńcu

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy