Aktualności

Featured

aaa 

W ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy w Milanowie został uruchomiony Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

Punkt jest czynny w godzinach:
Poniedziałek: 14:00 - 17:00
Wtorek, Środa, Czwartek: 13:30 - 15:30
Piątek: 13:00 - 14:00
W punkcie będzie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze" ,a także pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność rozliczającego dotację. Osoby koordynujące: Justyna Czarnacka, Magdalena Kowalik  tel. 83 356 76 26    
 

Program Czyste Powietrze skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych . Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:
1) zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);
2) środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Terminy i sposób składania wniosków:
1) nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym;
2) szczegółowe terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są w regulaminach naboru lub ogłoszeniu o naborze, które są zamieszczone na stronie internetowej właściwego terytorialnie wfośigw.

Przydatne strony:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Program_Priorytetowy_Czyste_Powi.pdf

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Złożonych Wniosków:96Zawartych Umów: 64Zrealizowanych przedsięwzięć:44Kwota wypłaconych dotacji: 1 190 335,38 zł

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy