Koło Gospodyń Wiejskich w Kostrach powstało w 2009 roku. Od chwili powstania członkinie koła bardzo aktywnie włączyły się w tworzenie powstałego stowarzyszenia, trudne początki nie były żadną przeszkodą by od samego powstania bardzo aktywnie włączać się w wiele inicjatyw, przedsięwzięć społecznych. Kobiety skupione w KGW angażują się we wszystkie imprezy organizowane na szczeblu lokalnym, powiatowych czy też wojewódzkim.

https://www.facebook.com/kgwkostry

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy