Podniosły i uroczysty charakter miała wczorajsza uroczystość odsłonięcia muralu upamiętniającego zwycięstwo żołnierzy generała Franciszka Kleberga nad oddziałami Armii Czerwonej w bitwie pod Milanowem 30 września 1939 r. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną przez proboszcza Sławomira Matejka. Następnie po zakończonej mszy św. wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej przemaszerowali pod mural, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości. Wójt Gminy Milanów przywitał wszystkich uczestników, po czym okolicznościowych przemówień dokonali zaproszeni goście a także nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, podczas której można było podziwiać występy taneczne przedszkolaków z Milanowa a także występ Chóru Dziecięcego „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin” Zadanie publiczne "Żołnierze Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga w zwycięskiej Bitwie pod Milanowem dofinansowano ze środków Ministra Obrony Narodowej.