Przypominamy mieszkańcom, że od 1 lipca każdy właściciel budynku, niezależnie od tego, czy jest to budynek mieszkalny, czy niemieszkalny, czyli np. gospodarczy lub usługowy, ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

emisyjność