Informujemy, iż Gminie Milanów przyznano pomoc finansową w wys. 100 000,00 ramach modułu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku.

W projekt zaangażowały się kierownik GOPS Pani Małgorzata Ściuba oraz specjalista pracy socjalnej Pani Jolanta Krępska, które dołożyły wszelkich starań i napisały wniosek o wsparcie rzeczowe osób niepełnosprawnych

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na paczki żywnościowe dla 200 pełnoletnich osób niepełnosprawnych- wartość jednej paczki wyniesie 500zł. Liczy się kolejność zgłoszeń. Paczki będą przekazywane z podziałem na miejscowości od listopada do grudnia b. r.

        Prosimy o zgłaszanie się osób niepełnosprawnych do GOPS w Milanowie pokój nr 2 lub pokój nr 5 w celu złożenia niezbędnych dokumentów (oświadczenie oraz kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności). Osoby, które nie są w stanie osobiście zgłosić się do tut. GOPS prosimy o telefoniczne zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy pod nr tel: 833567639- kierownik GOPS

833567638- pracownik socjalny

        Mamy nadzieję, że pomoc rzeczowa w dużym stopniu odciąży Państwa budżet. 

 

-Formularz zgłoszeniowy.pdf

-Formularz zgłoszeniowy.doc