Od 12 października 2021r. ruszył nabór wniosków zgłaszających zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. Instytucje sektora publicznego i osoby fizyczne (posiadające odpowiednie kwalifikacje), które ubiegają się o finansowanie/dofinansowanie w ramach realizacji zadań z Gminnego Programu Profilaktyki, składają w formie pisemnej Kartę zgłoszenia zadania (Załącznik nr 1) do Pełnomocnika Wójta Gminy Milanów ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w terminie do 29 października 2021r. do godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Milanowie  ul. Kościelna 11A, pokój nr 2.

- zasady finansowania

- karta zgłoszenia zadania.pdf

- karta zgłoszenia zadania.doc

- sprawozdanie.pdf

- sprawozdanie.doc