Dyr.mgr Małgorzata Osipiak
tel. (83) 3567034   
21-210Milanów
ul.Kościelna 3A
www.gokmilanow.pl

     Na terenie gminy Milanów jedną z aktywniejszych instytucji kultury jest Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. GOK w Milanowie podejmuje różne przedsięwzięcia , począwszy od kulturalnych aż po sportowe. Jest również miejscem spotkań takich jak opłatek wigilijny, bal sylwestrowy, spotkania seniorów oraz różnego rodzaju kursy, szkolenia. Coroczną tradycją GOK-u jest organizowanie takich imprez jak: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kombatanta, Andrzejki, Dzień Wiosny, Dzień Pieczonego Ziemniaka oraz imprez kulturalno-rozrywkowych typu kapeliada, Dni Milanowa.. Odbywają się tutaj również konkursy mające na celu edukowanie dzieci i młodzieży m.in. gminny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz wiedzy pożarniczej. Stałymi formami pracy w tutejszym ośrodku kultury są: orkiestra dęta, kapela ludowa, chearliderki, koła teatralne, kurs języka angielskiego, nauka gry na instrumentach. W większości imprez organizowanych przez GOK w Milanowie bierze czynny udział Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Milanowskiej – wspomaga miejscowy ośrodek od strony organizacyjnej.Na terenie gminy Milanów od kilku lat działa Stowarzyszenie Ekologiczne „Orlik”, którego celem jest propagowanie bogactw naturalnych oraz pięknych zakątków naszej gminy jak również organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej wśród uczniów lokalnego gimnazjum i szkół podstawowych. Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego; krzewienie folkloru i rękodzieła ludowego. Dlatego też Gminny Ośrodek Kultury prowadzi szeroką działalność skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wśród propozycji programowych można znaleźć zajęcia artystyczne oraz cykle warsztatowe. Do stałych form naszej działalności należą zajęcia: wokalne, koła plastycznego, nauki gry na instrumentach i tańca nowoczesnego. To stałe sekcje, które cieszą się ogromną popularnością, ale cały czas jesteśmy otwarci na nowe propozycje. Naszą ofertę staramy się na bieżąco dostosowywać do potrzeb kulturalnych odbiorców. Specjalizujemy się też w organizowaniu licznych działań plenerowych: imprez kulturalno-rozrywkowych i sportowo-rekreacyjnych. Jesteśmy nowoczesną instytucją, która nie tylko umożliwia rozwój własnych umiejętności i pasji, ale jest miejscem spotkań i twórczej samorealizacji.

http://gokmilanow.pl

https://www.facebook.com/gokmialnow

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy