Gmina Milanów wspólnie z Fundacją im. Janusza Kurtyki ogłasza Konkurs o Nagrody „Przeszłość/Przyszłość 2022 na poziomie lokalnym”. Celem konkursu dokonanie w Gminie przeglądu oraz nagrodzenie i promocja najlepszych polskich inicjatyw związanych z promocją i upamiętnieniem polskiej historii , które mimo swoich ewidentnych atutów, pozostają szerzej nieznane. Do konkursu można zgłaszać osoby fizyczne, instytucje, organizacje pozarządowe. Tych ze społeczności Gminy Milanów, którzy przyczyniają się do upamiętniania lokalnej historii, postaci, wydarzeń.

Uczestników można zgłaszać w 3 kategoriach: 

a) Kategoria „Upamiętnienie w terenie” – kategoria obejmująca Inicjatywy upamiętniające polską historię i polskich bohaterów, w szczególności bohaterów podziemia niepodległościowego, w szczególności w miastach, miejscowościach, na wsiach, w lasach, górach, np. w postaci tablic, pomników, drogowskazów, płyt nagrobnych i innych;
b) Kategoria „Strażnicy Ksiąg (księgarnie, antykwariaty, biblioteki, wydawnictwa)” – kategoria obejmująca ponadstandardowe Inicjatywy księgarzy, antykwariuszy, bibliotekarzy i wydawców, związane z ich pracą, które przyczyniają się do promocji polskiej historii lub jej upamiętnienia. Nagrodę zdobyć mogą zarówno właściciele, jak i wyróżniający się pracownicy.
c) Kategoria „Innowacyjne formy edukacji historycznej” – kategoria obejmująca Inicjatywy promujące polską historię z wykorzystaniem niestandardowych metod edukacji, dostosowanych do współczesnego odbiorcy, np. gry planszowe, filmy, gry terenowe, interaktywne wystawy, strony internetowe i inne;
Głosowanie odbywa się za pomocą formularza internetowego:
Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lipca 2022 r.
Po tym terminie Kapituła Konkursu wyłoni i nagrodzi laureatów na poziomie gminnym.
Laureaci otrzymują bezpośrednią nominację na poziom centralny konkursu.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy