Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
     Jeżeli mieszkasz na terenie Gminy Milanów i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej i nie możesz sobie z nią poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie, ul. Kościelna 11a.
      Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście bądź za pośrednictwem Twojego przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości udzielą Ci pracownicy socjalni w ośrodku pomocy społecznej.
     Aktem prawnym określającym zadania z zakresu pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz zasady i tryb ich udzielania jest ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)


Godziny Pracy: Poniedziałek - Piątek 7.30 -15.30

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie – Małgorzata Ściuba

tel. (83) 3567241 e-mail: 

Przyjmuje interesantów w każdy dzień w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej.

KOMPETENCJE KIEROWNIKA:

 1. Prowadzenie spraw związanych z koordynacją pomocy społecznej,
 2. Aktywizowanie środowiska lokalnego celem załatwiania problemów podopiecznych,
 3. Współpraca z organizacjami społecznymi związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami fundacjami, instytucjami, samorządem gminnym,
 4. Opracowywanie bilansów potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
 5. Sporządzanie sprawozdań,
 6. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników ośrodka,
 7. Kontrolowanie dyscypliny pracy, zatrudnianie pracowników, udzielanie urlopów.

 Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie:

 • Małgorzata Ściuba - Kierownik - 83 356 76 39
 • Aleksandra Samorańska-Florek  - Główny Księgowy - 83 356 76 28
 • Renata Szwaj  - Pracownik Socjalny   - 83 356 76 37
 • Krzysztof Jagło - Pracownik Socjalny  - 83 356 76 37
 • Jolanta Krępska - Pracownik Socjalny - 83 356 76 38
 • Anna Wedyniuk - Asystent Rodziny -    83 356 76 38

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy