Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Featured

Gmina Milanów realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.  W ramach przedmiotowego programu Gmina Milanów pozyskała środki na realizację modułu 3 programu tj.” Organizacja stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach”  Zadanie będzie polegało na  Doposażeniu i poprawie standardu funkcjonującej stołówki w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskie w Rudnie.  Całkowity koszt realizacji zadania to 100 000zł z czego  80 000zł dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Umowa pomiędzy Lubelskim Kuratorem Oświaty – Panem  Tomaszem Szabłowskim, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, a Gminą Milanów reprezentowaną przez Wójta Gminy Milanów Pana Pawła Krępskiego została podpisana w dniu 27.06.2024r.

URZĄD GMINY MILANÓW
ul. Kościelna 11A
21-210 Milanów
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30

 

 

 

 

KONTAKT
tel: 83 35-67-002
FAX: 83 35-67-621
Email: gmina@milanow.pl
Skrytka Epuap:/u6mho1w05l/skrytka

Numery wewnętrzne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA