gmina milanów

Gmina Milanów leży w województwie lubelskim pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską, sąsiaduje z gminmi: Wohyń, Jabłoń, Wisznice, Komarówka Podl., Siemień i Parczew. Przez teren gminy przebiegają dwie znaczące drogi publiczne:  droga wojewódzka Międzyrzec Podlaski – Parczew oraz droga krajowa Radzyń Podlaski– Wisznice. Gminę przecina również linia PKP Łuków – Lublin.

Liczba mieszkańców to 3676. Mężczyzn:1855, Kobiet: 1821(stan na 31.12.2023)  

W skład gminy wchodzi 12 sołectew: Milanów, Cichostów, Czeberak, Kopina, Kostry, Radcze, Rudno Pierwsze, Rudno Drugie, Rudno Trzecie, Rudzieniec, Okalew, Zieleniec. 

Herb Gminy Milanów przedstawia na tarczy w polu czerwonym srebrną głowę jelenia, ze złotą literą „M” na szyi. Flaga Gminy Milanów składa się z trzech równych poziomych pasów: białego, żółtego, czerwonego, pośrodku których umieszczony jest herb gminy.

Kliknij zdjęcie aby powiększyć ↑

Herb oraz flagę Gminy Milanów ustanowiono uchwałą nr XXIII/113/97 Rady Gminy w Milanowie z dnia 27 czerwca 1997 w sprawie: ustanowienia i zasad używania herbu gminy.

-Link do uchwały 

Kliknij mapę aby powiększyć ↑

Gmina ma charakter rolniczy, jednak dobre warunki inwestycyjne stworzyły dla inwestorów klimat, który sprawia, że dynamicznie rozwijają się na jej terenie różne firmy.
Dominującym kierunkiem działalności jest: budownictwo, usługi transportowe, stolarskie i ślusarskie, handel detaliczny, mechanika samochodowa, usługi rolnicze dla ludności.

Na terenie Gminy Milanów funkcjonują:

 • Szkoły Podstawowe,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią w Rudnie,
 • Gminny Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie,
 • Klub Sportowy LKS Agrotex Milanów,
 • Stadion sportowy,
 • Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • Kompleks boisk „Orlik 2012” w Milanowie i Rudnie,
 • Ośrodki zdrowia
 • Apteka
 • Urząd pocztowy
 • Bank

Na terenie gminy Milanów istnieją trzy parafie rzymsko-katolickie, które należą do diecezji siedleckiej

W Gminie Milanów znajdują się zabytki, które dokumentują bogatą przeszłość i tradycję. Składają się na nie obiekty murowanej i drewnianej architektury, są to przede wszystkim obiekty sakralne, dwory, domy mieszkalne, cmetarze.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- Założenie dworsko-ogrodowe z zespołem gorzelni w Milanowie,
- Kościoły parafialne w Milanowie, Rudnie i Radczu,
- Zespół dworski w Kopinie.

Gmina Milanów posiada wysoko rozwiniętą oraz nowoczesną infrastrukturę drogową i komunalną.
Gmina obfituje w różnorodne walory przyrodnicze, w tym rzadkie gatunki roślin i zwierząt, malowniczą rzeźbę terenu, elementy przyrodnicze oraz walory krajoznawcze i turystyczne

Gmina posiada dobrze rozwinięty system oświaty. Na terenie samorządu funkcjonują 3 szkoły podstawowe w których uczy się 235 uczniów (stan na dzień 1 września 2023), jedno przedszkole samorządowe oraz dwa oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Centra kulturalne na terenie samorządu stanowią Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Te dwie prężnie działające instytucje wspierane przez koła gospodyń wiejsckich, oraz stowarzyszenia z terenu gminy  stanowią kuźnię krzewienia kultury, tradycji i obyczajów wśród mieszkańców.

Działalność w sferze sportu i rekreacji prowadzona jest przez wiele różnorodnych jednostek min. szkoły podstawowe, kluby, stowarzyszenia, które wspólnie tworzą kompleksowy system wspierający aktywność fizyczną w gminie.

Znajdziemy tu nowoczesny stadion sportowy, boiska sportowe, halę sportową spełniającą najwyższe standardy, siłownie zewnętrzne oraz place zabaw. Na terenie gminy sportowcy i osoby aktywnie spędzające wolny czas mogą bez trudu realizować swoje pasje.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółowymi informacjami na temat gminy zachęcamy do przeczytania poniższych dokumentów oraz odwiedzenia stron internetowych

 

Zapoznanie się z powyższymi materiałami pozwoli na pełniejsze zrozumienie działań i planów gminy, a także na śledzenie bieżących wydarzeń i inicjatyw.

URZĄD GMINY MILANÓW
ul. Kościelna 11A
21-210 Milanów
Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30

 

 

 

 

KONTAKT
tel: 83 35-67-002
FAX: 83 35-67-621
Email: gmina@milanow.pl
Skrytka Epuap:/u6mho1w05l/skrytka

Numery wewnętrzne

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA