Gmina Milanów leży w województwie lubelskim w odległości 70 km od Lublina i 55 km od Białej Podlaskiej. Sąsiaduje od północnego-zachodu z gminą Wohyń, od wschodu z gminami:Jabłoń i Wisznice, od północy z gminą Komarówka Podl., zaś od południa z gminami: Siemień i Parczew. Przez teren gminy przebiegają dwie znaczące drogi publiczne:  droga wojewódzka Międzyrzec Podlaski – Parczew oraz droga krajowa Radzyń Podlaski– Wisznice. Gminę przecina również linia PKP Łuków – Lublin.

Na terenie gminy znajduje się 10 wsi. Liczba mieszkańców to ponad 4 000. W skład gminy wchodzą miejscowości: Rudno, Radcze, Rudzieniec, Kopina, Okalew, Milanów, Kostry, Czeberaki, Cichostów i  Zieleniec. Powierzchnia gminy wynosi  117 km 2 (11.667 ha). Gmina Milanów jest gminą wiejską o charakterze typowo rolniczym.  Według podziału Polski na regiony klimatyczno – rolnicze gmina Milanów zaliczana jest do RegionuWielkich Dolin do krainy Chełmsko – Podlaskiej. Zima na w/w terenie jest dłuższa niż w pozostałych krainach regionu Wielkich Dolin położonych w części zachodniej regionu.

 

Lato natomiast jest ciepłe i również długie jak na całym pasie Wielkich Dolin. Wiosna i jesień stosunkowo krótkie, zaznaczają się dość gwałtownym spadkiem temperatury w listopadzie i wzrostem w kwietniu. Obszar gminy Milanów należy do dość chłodnych obszarów Polski ze średnią roczną temperaturą powietrza 6,9 – 7,2º C. Średnia roczna najcieplejszego miesiąca lipca wynosi 16,8 º C, a najchłodniejszego stycznia – 4,2 º C. Pokrywa śnieżna zalega 75 dni. Długość trwania okresu wegetacyjnego wynosi 200-210 dni, rozpoczyna się od 1-5 kwietnia a kończy się 28-30 października.

Ogólna powierzchnia gminy Milanów wynosi 11 667 ha

Największym bogactwem naturalnym gminy są piękne lasy, obfitujące w jagody, grzyby oraz zwierzynę łowną. Szczególną atrakcją  jest rezerwat „Czarny Las”. Rezerwat ten położony jest w pobliżu wsi Kostry, należy do leśnictwa Milanów, Nadleśnictwa Radzyń Podlaski. Został utworzony na powierzchni 15,96 ha w 1981 roku na podst. rozporządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego (M.P. Nr 26, poz. 231). Przedmiotem ochrony jest las grądowy z rzadkimi i chronionymi gatunkami w runie. Na terenie całego rezerwatu występuje dobrze wykształcony grąd. Na terenie rezerwatu występuje warstwa kilku gatunków roślin podlegających ochronie prawnej: wawrzynek wilczełko, groszek wschodnio – karpacki, podkolan zielonawy, listera jajowata, marzanka wonna, kopytnik  pospolity, kalina koralowa i konwalia majowa. Ponadto rosną tu, obecnie już nielicznie: jaskier kaszubski, zdrojówka rutewkowata, fiołek przedziwny, szczyr trwły, żankiel zwyczajny, turzyca leśna i turzyca odległokłosa.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy