Gmina Milanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portalu informacyjnego Gminy Milanów.

Data publikacji strony internetowej: 2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  30.12.2019

Strona internetowa jest częściowo  niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowych,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • mieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.

Oświadczenie sporządzono dnia 16.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Borzym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 83 356 76 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Milanów, ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów

 • Do wejścia do budynku prowadzą schody z poręczą, bez podjazdu dla wózków inwalidzkich od strony ul. Kościelnej. Budynek jest wyposażony w wózek inwalidzki dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych po schodach. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane.
 • Przed budynkiem usytuowany jest parking z wydzielonym i oznakowanym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 • Budynek oraz parking objęte są monitoringiem wizyjnym.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, nie ma oznaczeń w języku brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Do budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • W budynku Urzędu Gminy oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny (parter i piętro). Wewnętrzne ciągi komunikacyjne mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku.
 • Sekretariat znajduje na I kondygnacji (piętrze) .
 • W budynku nie ma windy. Na piętro prowadzą schody ze spocznikiem oraz poręczą.
 • W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy