UWAGA ROLNICY! SUSZA 2023

W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz.
1350) Wójt Gminy Milanów informuje, że:  podstawową drogą zgłoszenia strat suszowych w zbożach jest aplikacja „Zgłoś szkodę rolniczą”. 

Link do aplikacji publicznej:
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Suszę oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku – klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin uprawnych oraz kategorii glebowych. System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) ma za zadanie wskazać obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych

Szczegółowe informacje czy na danej gminie występuje zjawisko suszy i w jakim zakresie przedstawia mapa:

https://susza.iung.pulawy.pl/kbw/2023,06/

Jeżeli rolnik nie zgadza się z oszacowaniem szkód przez aplikację ma możliwość, aby oszacowania szkód dokonała również komisja. Wówczas powinien zgłosić to w Urzędzie Gminy Milanów, w terminie umożliwiającym ich oszacowanie (przed zbiorem uprawy)

Na podstawie wniosku rolnika i raportu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję aplikacja „sporządzi” protokół lub kalkulację.

Samo oszacowanie szkód przez komisję, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia.

Jeżeli jednak komisja nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek w aplikacji otrzyma protokół. 

Więcej informacji pod nr telefonu: 83 356 76 24

Aktualnie brak jest informacji o jakiejkolwiek formie pomocy w przedmiotowej sprawie.

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy