Korpus Wsparcia Seniora – Zapytanie ofertowe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanowie, reprezentujący Gminę Milanów, zaprasza do składania ofert na zakup „opasek bezpieczeństwa” oraz świadczenia usługi obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami wskazanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanowie, w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 stanowiącym załącznik do zapytania.  Czytaj więcej

Formularz ofertowy

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy