Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Zieleniec, że w dniu 16 listopada 2023 r.  o godz. 17.30 w świetlicy wiejskiej w Zieleńcu odbędzie się zebranie, którego tematem będzie wybór sołtysa

Wójt Gminy Milanów
Paweł Krępski

Skontaktuj się z nami

Urząd Gminy Milanów ul. Kościelna 11A, 21-210 Milanów tel: 83 356 70 02
e-mail: gmina@milanow.pl
sponsorzy